นศ.ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มโรงเรียนทหารสื่อสาร วช.นครหลวง ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด ทำความสะอาดBig cleaning day วัดเทพนารี