วิทยาลัยได้จัดโครงการ "จัดระเบียบ อย่างไรถูกใจวัยรุ่น " ซึ่งโครงการดังกล่าว จะจัดกิจกรรมจำนวน 4 สัปดาห์ทุกวันศุกร์ ช่วงเวลากิจกรรม โดยเริ่มจาก
ศุกร์ที่ 16 มิ.ย 60 เป็นเรื่องของจิตวิทยาวัยรุ่น การใช้ชีวิตของ วัยรุ่นในสังคมปัจจุบัน และเรื่องเพศศึกษา ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ได้รับเกียรติจาก
ร.ต.ต. สามารถ สลุงอยู่ และ ด.ต. เศรษฐศิริ ธุระงาน มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งที่ 1 นี้